Základní údaje Svazku obcí Dehtář

Název: Svazek obcí Dehtář

Adresa: Strýčice 13, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČO: 066 20 507

Bankovní spojení: 115-5796820217/0100

E-mail: dehtar@dsodehtar.cz