Orgány Svazku obcí Dehtář

Předseda Svazku: Ing. Jaroslav Houba, CSc

První místopředseda Svazku: Bohumír Miesbauer

Druhý místopředseda Svazku: Ing. Michal Borovka MBA

Sekretář Svazku při jeho založení a vzniku: PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.

První kontrolní komise Svazku je složena takto:

Ing. Vladimír Švec

Ing. Radek Rypota

Ing. Josef Honsa