Slider
Svazek obcí Dehtář

Dobrovolný svazek obcí s názvem Svazek obcí Dehtář byl založen smlouvou o vytvoření svazku obcí uzavřenou dne 20. 11. 2017 ve smyslu paragrafu 49 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dne 22. 11. 2018 byl Svazek obcí Dehtář zapsán do rejstříku svazku obcí, který vede Krajský úřad Jihočeského kraje.

Svazek obcí Dehtář sdružuje obce Sedlec, Záboří, Radošovice, Břehov, Hlavatce, Chvalovice, Němčice, Babice a Strýčice.

Předmětem činnosti Svazku obcí Dehtář je školská činnost – zřízení školské právnické osoby pro správu a provozování Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích a pro zajišťování výuky v této škole. Svazek obcí Dehtář plní funkci zřizovatele této základní školy po celou dobu její existence.